top of page

Mutlu Öztürk

Galatasaray Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Tarih öğretmeni olarak çeşitli okullarda çalıştı; eleştirel düşünme, insan hakları eğitimi, alternatif tarih öğretimi ve ders kitapları alanlarında çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde eğitici eğiticisi olarak yer aldı.

 

“Ders Kitaplarında İnsan Hakları” projesinin ilk aşamasının koordinatörlerinden, ikinci aşamasının yazar ve danışma kurulu üyelerindendi.

 

İzleyici, okur ve öğretmen olarak kırk yıldır hep peşinde olduğu tarih ve sinema ilişkisini, sınıflarda hep konuştu konuşturdu, pek yazmadı; yine konuşacak ve konuşturacak. Sinema Tarih'in, Tarih Sinema'nın nesini sevdi? severler mi birbirlerini gerçekten? Nesini, nelerini?  

bottom of page